Jõgevamaa Metsaselts


Go to content

Tugevalt liigestatud Kassinurme oosmõhnastik paikneb samanimelise voore kõrgemas osas (kõrgeim koht ca 120 m üle merepinna, suhteline kõrgus ca 80 m ). Siin, umbes 3 km2 suurusel maa-alal on ilmekalt näha valdavalt viimase mandrijää tegevuse (10 kuni 13 tuhat aastat tagasi) tulemusena kujundatud ääretult keerukas pinnavormistik. Kuni 1949.a. toimunud talurahva suurküüditamiseni olid siinsed “mäed” valdavalt lagedad, nende nõlvadel niideti ja karjatati. 
Inimasustus tekkis siin  5000 kuni 6000 aastat tagasi. 3000 aastat tagasi rajati siia esivanemate linnus. Püha hiis kujunes tunduvalt varem. Püsiasustusega arenes Kassinurme voorel maaviljelus ja karjakasvatus. 19. sajandi rahvusliku ärkamise ajast sai siinsest hiiest ja linnamäest rahvapidude ja Tartu üliõpilaste väljasõitude paik. Nõukogude võimu aegadel külade seltsielu soikus, linnamäe ümbrus metsistus. 
1989.aastal ärkasid Jõgevamaa Metsaseltsi eestvõtmisel, Eesti Metsaseltsi toel, kultuuri-, looduse- ja muinasajaloo huviliste vabatahtliku ühistööna viljana Linnamägi ja Hiis taas ellu. Linnuse jalamile ehitati lava, eesõuele kiik, püstkojad, lõkkeplats, hiljem linnuse fragment. Jõgeva spordiklubi Visa poolt rajati mäele suusa-, matka-, tervise- ja muististe rajad.
Töö linnamäel on järjepidev. Igal aastal lisandub midagi uut. Pidevalt hooldatakse linnamäge,  korrastatakse rajatisi. Korraldatakse folklooripidusid, õues õppimist, muinsuskaitse õppepäevi, sportlikke üritusi. 
Ettevõtmisi on toetanud Jõgeva Vallavalitsus, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja paljud teised organisatsioonid ja ettevõtted.

Back to content | Back to main menu